? ݸФʱʱ:日丰卫ʎB-2014M/L评|颜值实力派Q更懂你的智能马桶__中洁|?/title> <meta name="description" content="ݸФʱʱ:全新U技带来脚触感应、夜间照明、一键自动等多项人性化功能Q日丰卫想做更懂你的智能马桶? /> <meta name="keywords" content="ݸФʱʱ," /> <link rel="stylesheet" href="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/css/comstyle.css"> <link rel="stylesheet" href="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/css/pc_index.css"> <link rel="stylesheet" href="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/css/animate.min.css"> <link rel="stylesheet" href="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/css/index.css"> <!-- L于所有广告位代码之前 --> <link rel="canonical" href="//www.xyvrc.icu/News/20190425/Detail810086.shtml"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="headers"> <div class="top_box"> <div class="com_width"> <div class="in_t_l"> <a href="//www.xyvrc.icu/" title="Фʱʱ㷨">Фʱʱ㷨</a> <span class="float_l">[</span><a target="_blank">潮州</a><a target="_blank">南安</a><a href="//www.xyvrc.icu/yushigui/" target="_blank">室?/a> <div id="manu2"> <dl> <dt>更多频道</dt> <dd> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/shuilongtou/" target="_blank">水龙?/a> </li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/linyufang/" target="_blank">淋ʎ?/a> </li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/huasa/" target="_blank">花洒</a> </li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/matong/" target="_blank">马桶</a> </li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/yugang/" target="_blank"></a> </li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/mianpen/" target="_blank">面盆</a> </li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/shuicao/" target="_blank">水槽</a> </li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/chugui/" target="_blank">柜</a> </li> </ul> </dd> </dl> </div> <span class="float_l">]</span> <a target="_blank">手机?/a> </div> <div class="in_t_r"> <a href="//www.xyvrc.icu/MemberCenter/Login/Login.aspx" target="_blank">d</a>| <a href="//www.xyvrc.icu/MemberCenter/Reg1.aspx" target="_blank">注册</a>| <a target="_blank" class="topwx">微信</a>| <a href="//www.xyvrc.icu/map.aspx" target="_blank">|站D</a>| <a href="//www.xyvrc.icu/Rss/rsss.aspx" target="_blank">RSS订阅</a> </div> </div> </div> <div class="adv-car wrap" id="topAd" style="display:none"> <a href=""> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/1160x100" alt=""> <span class="zbnhh">q告</span> </a> </div> <div class="com_width"> <div class="head"> <a class="float_l"> <img alt="理家?卫ʎ专业Dq_" title="理家?卫ʎ专业Dq_" src="//ljc.jieju.cn/images/logo.jpg" width="114" height="50" /> </a> <div class="searchTool"> <div class="search_l"> <div class="selSearch"> <div class="nowSearch" id="headSlected" onclick="if(document.getElementById('headSel').style.display=='none'){document.getElementById('headSel').style.display='block';}else {document.getElementById('headSel').style.display='none';};return false;" onmouseout="drop_mouseout('head');">产品</div> <div class="clear"></div> <ul class="selOption" id="headSel" style="display: none;"> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" href="#" title="卫ʎ评" onclick="return search_show('head','playlist','评')" onmouseover="drop_mouseover('head');" onmouseout="drop_mouseout('head');"> 评 </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" href="#" title="卫ʎ产品" onclick="return search_show('head','user','产品')" onmouseover="drop_mouseover('head');" onmouseout="drop_mouseout('head');"> 产品 </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" href="#" title="卫ʎ癄" onclick="return search_show('head','bar','癄')" onmouseover="drop_mouseover('head');" onmouseout="drop_mouseout('head');"> 癄 </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" href="#" title="卫ʎ品牌" onclick="return search_show('head','pk','品牌')" onmouseover="drop_mouseover('head');" onmouseout="drop_mouseout('head');"> 品牌 </a> </li> </ul> </div> <input class="txtSearch" id="headq" name="q" type="text" value="误入关键字" onblur="if(this.value==''){this.value='误入关键字';this.className='txtSearch'}" onfocus="if(this.value=='误入关键字'){this.value='';this.className='txtSearch'}" /> <input name="searchdomain" type="hidden" value="#"> <input id="headSearchType" name="searchType" type="hidden" value="playlist"> </div> <div class="btnSearch"> <a href="javascript:void(0);"> <span class="lbl">搜烦</span> </a> </div> <p class="clearfix"> <a target="_blank" title="牌马桶" >牌马桶</a> <a target="_blank" title="恒洁马桶" href="//www.xyvrc.icu/url.aspx?url=//pinzhi.hegii.com/Template1/index.aspx?NodeCode=101033001">恒洁马桶</a> <a target="_blank" title="九牧优质龙头" >九牧优质龙头</a> <a target="_blank" title="东鹏净马桶" >东鹏净马桶</a> <a target="_blank" title="鲸奢华卫ʎ" >鲸奢华卫ʎ</a> </p> </div> </div> </div> <!--D--> <div class="long_nav_bg "> <div class="nav"> <div class="categorys"> <div class="allsort"> <div class="main-tl"><a title="卫ʎ产品大全">产品大全</a></div> <div class="main-con hide" id="main_nav"> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" title="水龙? class="slt">水龙?/a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 水龙头品分c?</div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" title="龙头">龙头</a> <a target="_blank" title="脸盆龙头">脸盆龙头</a> <a target="_blank" title="厨房龙头">厨房龙头</a> <a target="_blank" title="/淋ʎ龙头">/淋ʎ</a> <a target="_blank" title="늃水龙?>늃水龙?/a> <a target="_blank" title="净水器龙头">净水器龙头</a> <a target="_blank" title="z机龙?>z机龙?/a> <a target="_blank" title="拖把池龙?>拖把池龙?/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="汉斯格雅" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016203162.jpg" alt="汉斯格雅" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="TOTO卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2014-7/2014-7-810535252.jpg" alt="TOTO卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="高A" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016221142.jpg" alt="高A" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="九牧厨卫" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-6/201962014721910.jpg" alt="九牧厨卫" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="普乐? > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2016-1/2016-1-1810404232.jpg" alt="普乐? width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="U勒卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-301618432.jpg" alt="U勒卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="朝阳卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111163220705.jpg" alt="朝阳卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="和成卫ʎ " > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-301623882.jpg" alt="和成卫ʎ " width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >汉斯格雅</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >TOTO卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >高A</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >普乐?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >U勒卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >朝阳卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >和成卫ʎ </a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >摩恩卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >标卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >帝朗卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >华艺卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >雅鼎卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >九牧王五?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >丰华卫ʎ</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" title="花洒" class="hs">花洒</a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 花洒产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" title="喷?>喷?/a> <a target="_blank" title="大淋花z套?>大淋花z?/a> <a target="_blank" title="手持花洒">手持花洒</a> <a target="_blank" title="龙头+手持花洒">龙头+手持</a> <a target="_blank" title="面板淋ʎ?>面板淋ʎ?/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="高A" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016221142.jpg" alt="高A" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="汉斯格雅" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016203162.jpg" alt="汉斯格雅" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="九牧厨卫" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-6/201962014721910.jpg" alt="九牧厨卫" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="恒洁卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111517536326.png" alt="恒洁卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="乐家卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016204112.jpg" alt="乐家卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="摩恩卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016238922.jpg" alt="摩恩卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="劌卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2016-10/2016-10-1115263692.jpg" alt="劌卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="帝朗卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2018-10/2018103017940652.jpg" alt="帝朗卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >高A</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >汉斯格雅</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >恒洁卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >乐家卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >摩恩卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >劌卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >帝朗卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >标卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >华艺卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >辉煌卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >金牌卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >九牧王五?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >丰华卫ʎ</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" title="马桶" class="mt">马桶</a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 马桶产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" title="普通马?>普通马?/a> <a target="_blank" title="马桶">马桶</a> <a target="_blank" title="y便?>y便?/a> <a target="_blank" title="马桶?>马桶?/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="惠达卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111611122320.jpg" alt="惠达卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="鲸卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-5/201958142431226.jpg" alt="鲸卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="牌卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-141093232.jpg" alt="牌卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="恒洁卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111517536326.png" alt="恒洁卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="东鹏整装卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-5/201958144324818.jpg" alt="东鹏整装卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="金牌卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016179592.jpg" alt="金牌卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="航标卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111103833.png" alt="航标卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="法恩莎卫? > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2016-12/2016-12-1617182862.jpg" alt="法恩莎卫? width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >惠达卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >鲸卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >牌卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >恒洁卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >东鹏整装?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >金牌卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >航标卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >法恩莎卫?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >安华卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >惠达卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >TOTO卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >U勒卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >鹰卫?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >帝王z具</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >九牧厨卫</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" title="室? class="ysg">室?/a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 室柜品分c?</div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" title="室?>室?/a> <a target="_blank" title="z池柜">z池柜</a> <a target="_blank" title="z机ʎ?>z机ʎ?/a> <a target="_blank" title="室镜柜">室镜柜</a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="心v伽蓝" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-6/2019625153544293.png" alt="心v伽蓝" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="鲸卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-5/201958142431226.jpg" alt="鲸卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="帝王z具" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-5/20195714557229.jpg" alt="帝王z具" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="q卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018112105420733.jpg" alt="q卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="宜来卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-1/20191313480303.png" alt="宜来卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="牌卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-141093232.jpg" alt="牌卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="席玛卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016382602.jpg" alt="席玛卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="丽珀卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2015-5/2015-5-2215128142.jpg" alt="丽珀卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >心v伽蓝</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >鲸卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >帝王z具</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >q卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >宜来卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >牌卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >席玛卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >丽珀卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >东鹏整装?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >蒂高卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >恒洁卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >金牌卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >邦妮拓美</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >安华卫ʎ</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" title="淋ʎ? class="lyf">淋ʎ?/a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 淋ʎ房品分c?</div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" title="定制淋ʎ?>定制淋ʎ?/a> <a target="_blank" title="多功能淋房">多功能淋?/a> <a target="_blank" title="q蒸?>q蒸?/a> <a target="_blank" title="湿蒸?>湿蒸?/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="理想卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016111312.jpg" alt="理想卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="L淋ʎ? > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111614332419.jpg" alt="L淋ʎ? width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="玫瑰岛淋房" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2018-12/2018122013545664.jpg" alt="玫瑰岛淋房" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="朗斯卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016147422.jpg" alt="朗斯卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="雅立z具" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-1/2019122171738872.jpg" alt="雅立z具" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="_ֺ淋ʎ? > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111164011846.jpg" alt="_ֺ淋ʎ? width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="雅阁" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2016-6/2016-6-129194712.jpg" alt="雅阁" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="q卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018112105420733.jpg" alt="q卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >理想卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >L淋ʎ?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >玫瑰岛淋?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >朗斯卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >雅立z具</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >_ֺ淋ʎ?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >雅阁</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >q卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >Ƨ\莎卫?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >恒洁卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >莱博卫?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >益高卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >p乐卫?/a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" title="" class="yg"></a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" title="普通ʎ~?>普通ʎ~?/a> <a target="_blank" title="按摩">按摩</a> <a target="_blank" title="沐ʎ?沐ʎ?>沐ʎ??/a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="TOTO卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2014-7/2014-7-810535252.jpg" alt="TOTO卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="鲸卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-5/201958142431226.jpg" alt="鲸卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="q卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018112105420733.jpg" alt="q卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="Ƨ\莎卫? > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-3/2019316114148279.jpg" alt="Ƨ\莎卫? width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="丽珀卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2015-5/2015-5-2215128142.jpg" alt="丽珀卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="牌卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-141093232.jpg" alt="牌卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="安华卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2018-11/201811294334902.jpg" alt="安华卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="法标珠光卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-11/2017-11-2811398722.jpg" alt="法标珠光卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >TOTO卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >鲸卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >q卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >Ƨ\莎卫?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >丽珀卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >牌卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >安华卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >法标珠光?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >U勒卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >恒洁卫ʎ</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" title="卫ʎ挂g" class="wy">卫ʎ挂g</a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 卫ʎ挂g产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" title="卫ʎ五金套g">卫ʎ五金?/a> <a target="_blank" title="巾?>巾?/a> <a target="_blank" title="毛巾?>毛巾?/a> <a target="_blank" title="|物?>|物?/a> <a target="_blank" title="马桶?>马桶?/a> <a target="_blank" title="U巾?>U巾?/a> <a target="_blank" title="杯子/杯架">杯子/杯架</a> <a target="_blank" title="挂钩">挂钩</a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="九牧厨卫" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-6/201962014721910.jpg" alt="九牧厨卫" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="帝朗卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2018-10/2018103017940652.jpg" alt="帝朗卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="和成卫ʎ " > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-301623882.jpg" alt="和成卫ʎ " width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="U勒卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-301618432.jpg" alt="U勒卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="摩恩卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016238922.jpg" alt="摩恩卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="华艺卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-5/201956956279.jpg" alt="华艺卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="日丰卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-7/201978994339.jpg" alt="日丰卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="N家居" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016254922.jpg" alt="N家居" width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >帝朗卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >和成卫ʎ </a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >U勒卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >摩恩卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >华艺卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >日丰卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >N家居</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >乐谷卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >卡贝</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >亦格卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >恒洁卫ʎ</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""> <a target="_blank" title="五金配g" class="wj">五金配g</a> </dt> <!--class="hover"--> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> 五金配g产品分类 </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" title="地漏">地漏</a> <a target="_blank" title="角阀">角阀</a> <a target="_blank" title="下水?>下水?/a> <a target="_blank" title="下水?>下水?/a> <a target="_blank" title="软管">软管</a> </div> </div> <div class="blogo-list"> <div class="minitl"> 品牌名称 </div> <div class="bl_list"> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="九牧厨卫" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-6/201962014721910.jpg" alt="九牧厨卫" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="摩恩卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2017-6/2017-6-3016238922.jpg" alt="摩恩卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="恒洁卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018111517536326.png" alt="恒洁卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="丰华卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2018-11/2018117172424361.png" alt="丰华卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="辉煌卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2018-11/20181123112613141.jpg" alt="辉煌卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="日丰卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-7/201978994339.jpg" alt="日丰卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="华艺卫ʎ" > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-5/201956956279.jpg" alt="华艺卫ʎ" width="97" height="40"> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank" title="潜水艇地? > <img src="//img.jieju.cn/upimg/2014-7/2014-7-811293992.jpg" alt="潜水艇地? width="97" height="40"> </a> </li> </ul> </div> <ul style="float: right;"> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >九牧厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >摩恩卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >恒洁卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >丰华卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >辉煌卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >日丰卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >华艺卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >潜水艇地?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >中宇厨卫</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >老铜匠地?/a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >亦格卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >恒洁卫ʎ</a> </li> <li style="float: left; width: 85px; height: 25px; text-align: center;"> <a target="_blank" >正山卫ʎ</a> </li> </ul> </div> </dd> </dl> <dl> <dt class=""><a target="_blank" href="javascript:void(0);" class="more">更多品类</a></dt> <dd style="display: none;"> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a title="面盆产品分类">面盆产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" >C?/a> <a target="_blank" >嵌入式台?/a> <a target="_blank" >C?/a> <a target="_blank" >立柱?/a> <a target="_blank" >挂墙台盆</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a title="水槽产品分类">水槽产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" >单槽</a> <a target="_blank" >双槽</a> <a target="_blank" >多槽</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a title="卫ʎ软装产品分类">卫ʎ软装产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" >防滑?/a> <a target="_blank" >帘</a> <a target="_blank" >z漱套g</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a title="厨卫电器产品分类">厨卫电器产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" >电吹?/a> <a target="_blank" >q手?/a> <a target="_blank" >暖风?/a> <a target="_blank" >霸</a> <a target="_blank" >换风?/a> <a target="_blank" >热水?/a> <a target="_blank" >煤气?/a> <a target="_blank" >抽a烟机</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a title="柜产品分类">柜产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" >整体柜</a> <br> <br> </div> </div> <div class="txt_list"> <div class="minitl"> <a title="L产品分类">L产品分类</a> </div> <div class="pro_txt_list"> <a target="_blank" >d?/a> <a target="_blank" >釉面?/a> <a target="_blank" >仿古??/a> <a target="_blank" >抛晶?/a> <a target="_blank" >马赛?/a> <a target="_blank" >微晶?/a> <a target="_blank" >通体?/a> <a target="_blank" >其他cȝ?/a> <br> <br> </div> </div> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_nav"> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"> <a title="理家城首?>首页</a> </li> <li class="zbnhh"> <a href="//www.xyvrc.icu/news/list36.html" title="卫ʎ评测">优品评测</a> </li> <li class="zbnhh"> <a href="//www.xyvrc.icu/news/list37.html" title="卫ʎ搭配选购">卫厨搭配</a> </li> <li class="zbnhh"> <a href="//www.xyvrc.icu/news/list435.html" title="好物U草">好物U草</a> </li> <li class="zbnhh"> <a href="//www.xyvrc.icu/news/list434.html" title="达h晒货">达h晒货</a> </li> <li class="zbnhh"> <a title="口碑中心">口碑</a> <span class="hot">?/span> </li> <li class="zbnhh"> <a href="//www.xyvrc.icu/news/list304.html" title="卫ʎ保养">保养</a> </li> <li class="zbnhh"> <a href="//www.xyvrc.icu/news/list296.html" title="卫ʎ安装">安装</a>` </li> <li class="zbnhh"> <a href="//www.xyvrc.icu/news/list42.html" title="卫ʎ选购">选购</a> </li> <li class="zbnhh"> <a href="//www.xyvrc.icu/news/list380.html" title="产品l修">l修</a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="leader-title wrap"> <input type="hidden" id="infoId" value="810086" /> <input type="hidden" id="keys" value="日丰卫ʎQ智能马Ӟ日丰马桶" /> <input type="hidden" id="wapUrl" value="//m.jieju.cn/News/20190425/Detail810086.shtml" /> <a target="_blank">当前位置Q理家城 > </a> <a href="//www.xyvrc.icu/news/list36.html" target="_blank">优品评测 > </a> <a href="" style="cursor:default">正文</a> </div> <!-- <div class="adv-car wrap"> <a href=""> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/1160x100" alt=""> <span class="zbnhh">q告</span> </a> </div> --> <div class="content-div wrap" style="padding-top:0;"> <div class="content-left"> <div class="content-title"> <div class="title">日丰卫ʎB-2014M/L评|颜值实力派Q更懂你的智能马?/div> <div class="car"> <span class="zbnhh">2019-04-25 17:38:00</span> <span class="zbnhh">作?kkl</span> <span class="zbnhh">来源Q中z网</span> <span class="zbnhh"><img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/view@2x.png" alt="">2.9w</span> <span class="car-span1"><img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/pl@2x.png" alt=""><span class="commentCount">0</span></span> <span class="car-span2"> <img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/zan@2x.png" alt="" /><span class="LikeNewsCount">76</span> </span> </div> </div> <!--文章内容--> <div class="content-detail"> <p style="text-indent: 2em; text-align: left;">颜值实力派Q当然…?/p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">是它Q是它,是它,贴心的小家Q日丰卫智能马桶B-2014M/L是也?/p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">它颜值高、操作简单,更有黑科技能满你每天的生理需求?/p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">它关爱家人健P如厕解放双手Q更懂你的日帔R求?/p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">有了它,每天q福感指数噌噌上涨?/p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">那么问题来了Qؓ什么这ƾ智能马桶这么神奇?编熬夜做了日丰卫ʎ马桶B-2014M/L的测评攻略,h意查收?/p><p> </p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;"></p><div class="div-videojsimg" style="width:128px;height:128px;margin:0px auto;background:url(//admin.jieju.cn/img/video.png);"></div><p> </p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;"><strong class="zbnhh">颜值篇|肤白貌标准“鹅蛋脸?/strong></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">明明可以靠颜值吃饭,偏偏要靠才华。日丰卫智能马桶B-2014M/LQ通体透白Q小巧玲珑,U时,就一个字?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190425/6369181045413032546311488.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"/> </p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">从上方俯视,盖板呈现完美的鹅蛋型Q曲U优,造型畅Q堪U行走的完美w材。可以hold住大多数的家装风g户型Q确认过眼神Q这是一Ƅ搭的马桶?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190425/6369181047198970046254663.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg"/> </p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">外置LED昄屏,可实时显C整行状态,通过遥控Q随旉地随心操作,极具U技感。日丰卫智能马桶B-2014M/L要做你脓心的管家?/p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;"><strong class="zbnhh">内涵|人性化设计只想满?/strong></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">人性化体现在每一处设计之中,日丰卫ʎ马桶B-2014M/LL脚触感应功能Q内|悬感应,易于清洁卫生?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190425/6369181050338032541332003.jpg" title="4.jpg" alt="4.jpg"/> </p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">当你如厕Ӟ无需使用双手Q用脚轻轻触感应区W一回,盖板自动vQ方便女性如厕用。脚触碰W二回,座圈自动vQ方便男性用。脚触碰W三回,马桶自动冲水Q圈、盖板自动合上。用过E中不用弯腰、解攑֏手,特别适合老h、孕妇等不便弯腰人群Q真正做到关爱家人的健康?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190425/6369181052144282541746227.gif" title="QQ囄20190409113648.gif" alt="QQ囄20190409113648.gif"/> </p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">贴心设计Q岂止于此。日丰卫智能马桶B-2014M/L创新儿童模式清洗。小孩子皮肤娇嫩、PPyQ用儿童模式清z,L位置往前移Q确保清z位|准,q且出水水压相对柔和Q呵护儿童的健康?/p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;"><strong class="zbnhh">Ud按摩清洗Q?/strong>通过L来回UdQƈ调节清洗压力的方式达到按摩肌肤的作用Q促q肛门血液@环,~解肌肉紧张?/p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;"><strong class="zbnhh">大口径不锈钢可调节式烘干Q?/strong>烘干口可UdQ更靠近臀部,加大烘干面积Q烘q效率更高?/p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">竹炭自动除臭功能Q随时保持卫生间I气清新Q不在卫生间待多久Q都不用屏息度过了。真的很适合喜欢一边解决“h生大事”一Ҏ阅朋友圈的你?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190425/6369181054453657549758080.jpg" title="5.jpg" alt="5.jpg"/> </p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">夜间如厕Ӟ马桶自带的夜间微光照明将l你一束曙光,夜里的一束微光,时刻Z点亮?/p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;"><strong class="zbnhh">l节|Z的生zM驾护?/strong></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">健康才能更放心,日丰卫ʎZ的生zM驾护航,让你安心无忧?/p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">创新抑菌银离子技术,U米银离子涂层喷_能强效抑制大肠杠菌、金黄葡萄球菌等有害l菌J殖。喷头抑菌,让清z多一重保障?/p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">喷嘴自洁Q每一ơ用前与用后Q喷嘴会q行自洁Q排出管中陈_伸羃q程中不间断清洗喷嘴Q全方位保喷嘴q净卫生Q避免交叉感染?/p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">无水q冲系l,冲力强劲。马桶直接连接自来水Q清z活水即热,源源不断Q清z更卫生、舒适?/p><p style="text-align: center"><img src="https://cdn.jieju.cn/userfiles/upload/image/20190425/6369181058264595046416593.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg"/> </p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">操作化繁为简Q右侧设|“全自动/冲水”一键按钮,如果你懒于选择功能Q只需要轻L下右侧按键,便可自动实现清洗、烘qӀ冲水一条龙服务Q你只需安静享受Q无需q多操心?/p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">马桶的用离不开水、电Q很多消费者担心,如果停电了马桶是不是׃能正怋用了Q?/p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">有了日丰卫ʎ马桶B-2014M/LQ就不用担心q个问题了?a href="//www.xyvrc.icu/matong/">马桶</a>配有储备甉|Q停电之后,只需按右侧按键就能完成冲水功能,能满_本用需求?/p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;"><strong class="zbnhh">结Q?/strong></p><p style="text-indent: 2em; text-align: left;">于细微出现精,日丰卫ʎ马桶B-2014M/L人性化设计Q如厕解攑֏手。全新智能科技带来脚触感应、夜间照明、一键自动等多项人性化功能Q日丰卫想做更懂你的智能马桶?/p> </div> <div class="end">~ END ~</div> <!--上一下一?-> <div class="end-car"> <span class="span1"> <span class="span1-span1">上一?/span><a href="/News/20190424/Detail810063.shtml" target="_blank">有颜有料Q怡和C代智能马桶拿下d国IF大奖叫又叫?/a> </span> <span class="span2"><img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/zan1@2x.png" alt=""><br><span class="LikeNewsCount">76</span></span> <span class="span3"><a href="//www.xyvrc.icu/News/20190426/Detail810087.shtml" target="_blank">日丰卫ʎ在手Q晾?器我?/a><span class="span3-span2">下一?/span></span> </div> <!-- 分n关键?-> <div class="share-div"> <span class="share-span1"> 关键词: <span class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/weiyu/pinpai274.html" target="_blank"></a></span> <span class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/infonew/search.aspx?typeid=1&key=日丰卫ʎ" target="_blank">日丰卫ʎ </a></span> <span class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/infonew/search.aspx?typeid=1&key=马桶" target="_blank">马桶 </a></span> <span class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/infonew/search.aspx?typeid=1&key=日丰马桶" target="_blank">日丰马桶 </a></span> </span> <span class="share-span2"> 分n臻I <a href="javascript:qqshare();" target="_blank"><img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/qq.png" alt=""></a> <a href="javascript:;" class="wxshare"><img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/wx.png" alt=""></a> <a href="javascript:;" onclick="window.open('//service.weibo.com/share/share.php?title=日丰卫ʎB-2014M/L评|颜值实力派Q更懂你的智能马桶__中洁|?amp;url=//www.xyvrc.icu/News/20190425/Detail810086.shtml&source=中洁|?amp;appkey=270959447&pic=&ralateUid=1734726933&pic=//img.jieju.cn/upimg/2019-4/201942517378396.jpg','newwindow','height=400, width=500')"> <img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/wb.png" alt=""> </a> </span> <div class="share-code hidden"> <div id="qrcode"> </div> <div class="zbnhh">扫描,分n朋友?/div> </div> </div> <!-- q告 --> <div class="main_visual" id="bottomAd" style="display:none;"> <div class="flicking_con"> <a href="javascript:;"></a> <a href="javascript:;"></a> <a href="javascript:;"></a> </div> <div class="main_image"> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/800x100" alt=""> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/800x100" alt=""> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/800x100" alt=""> </a> </li> </ul> <a href="javascript:;" id="btn_prev"></a> <a href="javascript:;" id="btn_next"></a> </div> <!-- 推荐 --> <span class="recommend">q告</span> </div> <!-- 囑ֺ --> <div class="imgstorage"> <div class="imgstorage-top"> <span class="zbnhh">高清囑ֺ</span> <a target="_blank">更多</a> </div> <div class="imgstorage-bottom"> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"> <a target="_blank"> <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-7/201975174934451.jpg" alt="银彩挂灯Q匠手成?> <div class="img-text"> <div class="zbnhh">[品设计]</div> <div class="imgstorage-text">银彩挂灯Q匠手成?/div> </div> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank"> <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-6/2019625174838142.jpg" alt="遇见心A之物Q是一U缘?> <div class="img-text"> <div class="zbnhh">[品设计]</div> <div class="imgstorage-text">遇见心A之物Q是一U缘?/div> </div> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a target="_blank"> <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-6/2019625174424147.jpg" alt="l对_度:像DIAMONDȝ"> <div class="img-text"> <div class="zbnhh">[品设计]</div> <div class="imgstorage-text">l对_度:像DIAMONDȝ</div> </div> </a> </li> </ul> </div> </div> <!-- 评论 --> <div class="comment"> <form action=""> <div class="comment-title">评论(<span class="commentCount">0</span>)</div> <textarea name="" id="textarea" cols="20" rows="7" placeholder="说点什么吧~"></textarea> <div class="comment-user"> <img style="width:50px;" src="/img/newsHead.png" alt=""> <span class="username">游客</span> <span class="btn-commit">发表评论</span> </div> <div id="infoComment"></div> <div class="remind"><a href="javascript:initCommentHtml();" style="text-decoration:underline">加蝲更多</a></div> </form> </div> </div> <div class="content-right"> <!-- 猜你想看 --> <div class="guess"> <div class="guess-title"> 猜你想看 <span class="span1"></span><span class="span2"></span><a href="javascript:refresh();">换一?/a> </div> <div id="infoList1"> <div class="guess-cont"> <a href="//www.xyvrc.icu/News/20190710/Detail811096.shtml" target="_blank"> <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-7/2019710142042416.png" alt="你是什么垃圾?"> <div class="guess-text">你是什么垃圾?</div> </a> </div> <div class="guess-cont"> <a href="//www.xyvrc.icu/News/20190709/Detail811086.shtml" target="_blank"> <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-7/201979173228455.JPG" alt="听说现在更换一样东西,会多了一个步?> <div class="guess-text">听说现在更换一样东西,会多了一个步?/div> </a> </div> <div class="guess-cont"> <a href="//www.xyvrc.icu/News/20190706/Detail811058.shtml" target="_blank"> <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-7/20197616254712.jpg" alt="下一个网U轻奢ʎ室柜 帮你扑֥?> <div class="guess-text">下一个网U轻奢ʎ室柜 帮你扑֥?/div> </a> </div> </div> <div id="infoList2" style="display:none;"> <div class="guess-cont"> <a href="//www.xyvrc.icu/News/20190703/Detail811005.shtml" target="_blabk"> <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-7/20197395926144.jpg" alt="方寸不ؕ|安华卫ʎ襉K图ʎ室柜评"> <div class="guess-text">方寸不ؕ|安华卫ʎ襉K图ʎ室柜评</div> </a> </div> <div class="guess-cont"> <a href="//www.xyvrc.icu/News/20190703/Detail811004.shtml" target="_blabk"> <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-7/201973181612522.jpg" alt="q里L一ƾʎ室柜能戳动你心!"> <div class="guess-text">q里L一ƾʎ室柜能戳动你心!</div> </a> </div> <div class="guess-cont"> <a href="//www.xyvrc.icu/News/20190628/Detail810954.shtml" target="_blabk"> <img src="//img.jieju.cn/upimg/2019-6/2019628141152588.png" alt="U草 东鹏整装I间 真正的国货之?> <div class="guess-text">U草 东鹏整装I间 真正的国货之?/div> </a> </div> </div> </div> <div id="scroll-div"> <!-- q告 --> <div class="main_visual1" id="rightAd" style="display:none;"> <div class="flicking_con1"> <a href="javascript:;"></a> <a href="javascript:;"></a> <a href="javascript:;"></a> </div> <div class="main_image1"> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/320x320" alt=""> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/320x320" alt=""> </a> </li> <li class="zbnhh"> <a href="javascript:;"> <img src="https://tempim-1256796114.cos-website.ap-shanghai.myqcloud.com/placeholder/320x320" alt=""> </a> </li> </ul> <a href="javascript:;" id="btn_prev1"></a> <a href="javascript:;" id="btn_next1"></a> </div> <!-- 推荐 --> <span class="recommend1">q告</span> </div> <!-- 热门标签 --> <div class="hot"> <div class="brand-title"> 热门标签<span class="span1"></span><span class="span2"></span> </div> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"><a target="_blabk">潮州卫ʎ</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/Special/2016ylwy/" target="_blabk">宜来卫ʎ新品</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/News/20160414/Detail787842.shtml" target="_blabk">宜来</a></li> <li class="zbnhh"><a target="_blabk">安华睿盾预售</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/Special/2015jomoofbh/" target="_blabk">九牧智慧卫ʎ</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/weiyu/pinpai900425.html" target="_blabk">东鹏z具</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/weiyu/pinpai900409.html" target="_blabk">乐家卫ʎ</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/News/20160415/Detail787861.shtml" target="_blabk">惠达</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/special/2015hegii/" target="_blabk">节水</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/weiyu/pinpai903689.html" target="_blabk">TAKA卫ʎ</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/special/2015arrow/" target="_blabk">牌卫ʎ</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/News/20150619/Detail777580.shtml" target="_blabk">菲时?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <!-- 底部 --> <footer> <div class="footer1"> <div class="wrap footer-div"> <div class="left"> <ul class="left-title"> <li class="zbnhh"><span class="zbnhh"></span>新闻?/li> <li class="zbnhh"><span class="zbnhh"></span>十大品牌</li> <li class="zbnhh"><span class="zbnhh"></span>沸腾?/li> <li class="zbnhh"><span class="zbnhh"></span>D</li> <li class="zbnhh"><span class="zbnhh"></span>囑ֺ</li> <li class="zbnhh"><span class="zbnhh"></span>其他</li> </ul> <div class="left-ul"> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/news/hanye.html" target="_blank">热点</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/news/list196.html" target="_blank">人物</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/news/list358.html " target="_blank">国际</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/news/list307.html " target="_blank">数据</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/news/list54.html" target="_blank">品牌</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/news/special.html" target="_blank">专题</a></li> <li class="zbnhh"><a target="_blank">囑ֺ</a></li> <li class="zbnhh"><a target="_blank">视频</a></li> </ul> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/pinpai/wy/" target="_blank">中国卫ʎ</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/pinpai/hzf/" target="_blank">汗蒸?/a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/pinpai/wjwy/" target="_blank">五金卫ʎ</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/pinpai/znmt/" target="_blank">马桶</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/pinpai/Bathroom/" target="_blank">世界卫ʎ</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/pinpai/lyf/" target="_blank">淋ʎ?/a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/pinpai/lt/" target="_blank">水龙?/a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/pinpai/ysg/" target="_blank">室?/a></li> </ul> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"><a target="_blank">卫厨优品</a></li> <li class="zbnhh"><a target="_blank">在线报名</a></li> <li class="zbnhh"><a target="_blank">最新动?/a></li> <li class="zbnhh"><a target="_blank">过E?/a></li> <li class="zbnhh"><a target="_blank">关于沸腾?/a></li> </ul> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/news/list36.html" target="_blank">优品评</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/news/list435.html" target="_blank">好物U草</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/news/list434.html" target="_blank">达h晒货</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/news/list37.html" target="_blank">卫厨搭配</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/news/list42.html" target="_blank">选购锦囊</a></li> </ul> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"><a target="_blank">室?/a></li> <li class="zbnhh"><a target="_blank">水龙?/a></li> <li class="zbnhh"><a target="_blank">马桶</a></li> <li class="zbnhh"><a target="_blank">花洒</a></li> <li class="zbnhh"><a target="_blank">淋ʎ?/a></li> <li class="zbnhh"><a target="_blank">全卫定制</a></li> <li class="zbnhh"><a target="_blank"></a></li> <li class="zbnhh"><a target="_blank">面盆</a></li> </ul> <ul class="zbnhh"> <li class="zbnhh"><a target="_blank">招商</a></li> <li class="zbnhh"><a target="_blank">投诉</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/PinPai/gjmpg/" target="_blank">国际?/a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/special/zgcwgys/" target="_blank">q刊</a></li> </ul> </div> </div> <div class="right"> <img src="/Img/code.jpg" alt=""/> <div class="zbnhh">中洁|官方微信二l码</div> </div> </div> </div> <div class="footer2"> <div class="wrap"> <div class="footer-detail-2"> <div class="footer-nav-logo"></div> <ul class="footer-nav"> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/about/index.html" rel="nofollow" target="_blank">|站?/a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/about/youshi.html" rel="nofollow" target="_blank">|站优势</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/about/fuwu.html" rel="nofollow" target="_blank">|站服务</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/about/hezuo.html" rel="nofollow" target="_blank">|站合作</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/about/job.html" rel="nofollow" target="_blank">诚聘英才</a></li> <li class="zbnhh"> <a href="//www.xyvrc.icu/about/contact.html" rel="nofollow" target="_blank">联系我们</a> </li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/about/Money.html" rel="nofollow" target="_blank">汇款帐号</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/about/yqlj.html" target="_blank">友情链接</a></li> <li class="zbnhh"><a href="//www.xyvrc.icu/map.aspx" target="_blank">|站D</a></li> </ul> <ul class="footer-show"> <li class="zbnhh"></li> <li class="zbnhh"></li> <li class="zbnhh"></li> </ul> <p>全国免费服务热线Q?00-661-8887</p> </div> <div style="width:100%;margin: 0 auto;text-align:center;padding-top: 30px;"> <a href="//www.xyvrc.icu/" title="Фʱʱ㷨">Фʱʱ㷨</a> <a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"> <img src="//www.beian.gov.cn/img/ghs.png" style="float:left; margin-top: 5px;"><span style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin:6px 0px 0px 5px; color:#666;"> 闽公|安? 35020302032950? </span> </a> </div> </div> </div> </footer> <div class="fixed-icon"> <img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/top@2x.png" alt="" id="scrolltop"> <img src="/ViewScripts/NewsDetail/LjcNewsDetail/img/comment@2x.png" alt="" id="messages"> </div> <!-- 删除 --> <div class="delete-alert hidden"> <div class="delete-con"> <div class="titlte">认删除q条回复?</div> <div class="btn"> <div class="btn-sure">认</div> <div class="btn-cancel">取消</div> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.dguxgn.icu">ʲƱƱ</a> <a href="//www.wlouzl.icu">׼Ф ٶ</a> <a href="//www.fygzyt.icu">ʱʱ˫ô</a> <a href="//www.ewpmju.icu">ʱʱͶ</a> <a href="//www.vvkkdg.icu">С׬</a> <a href="//www.klqzhk.icu">µ˫淨</a> <a href="//www.kblpab.com.cn">˸Ϸƽ̨</a> <a href="//www.kuztjo.com.cn">Ͷעԭ</a> <a href="//www.dxjvdl.icu">ɽʱʱʲô˼ʲô˼ʲô˼</a> <a href="//www.cqyntt.icu">ʱʱʺ׬ƽˢ</a> <a href="//www.sedjty.cn">ը</a> <a href="//1284254.com.cn">Ʊĸ</a> <a href="//www.idwpmp.icu">ʱʱǻ</a> <a href="//www.gbgybh.icu">Ĭϰ۰Ф</a> <a href="//www.tkfauu.cn">齫ͼ</a> <a href="//www.kufvzp.icu">ʻФֱ</a> </body> </html>